معاونت آموزشی

 
خانم اکرم عجمی 
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 
(1393)


       سوابق آموزشی:
         سوابق پژوهشی:
 


         سوابق اجرایی:


ارتباط با معاونت:
تلفن تماس: ۴۳۳۳۲۵۵۵-۰۵۱
پست الکترونیک: ajami [at] koosha.sch.ir


 
 
نقشه سایت