چاپ خبر
دبیرستان دخترانه کوشا یکشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید از مرکز دیتا سنتر و سالن دستگاه مخابرات
بازدید از مرکز دیتا سنتر و سالن دستگاه مخابرات شهرستان نیشابور
بازدید از مرکز دیتا سنتر و سالن دستگاه مخابرات شهرستان نیشابور
با تشکر از آقای مهندس رکنی ریاست محترم مخابرات و و همکاران ایشان که توضیحات بسیار آموزنده و ارزنده برای دانش آموزان داشتند.
 
انتهای پیام/.