چاپ خبر
دبیرستان دخترانه کوشا جمعه, ۱۹ دی ۱۳۹۹
تقدیر اداره آموزش و پرورش از دبیرستان کوشا
برگزاری جشن سپاس و قدردانی کارشناسی آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور و تقدیراز دبیرستان کوشا در راستای اجرای اهداف و سیاست‌های متوسطه اول ازجمله: دبیرخانه فعالیت ایفای نقش زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی، دبیرستان فعال در آموزش های مجازی آنلاین، دبیرستان فعال در تدریس مجازی، دبیرستان فعال در کلینیک آموزشی، دبیرستان فعال در کانال های درسی، دبیرستان فعال در جشنواره سواد آبی....

 

برگزاری جشن سپاس و قدردانی کارشناسی آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور و تقدیراز دبیرستان کوشا در راستای اجرای اهداف و سیاست‌های متوسطه اول ازجمله:
دبیرخانه فعالیت ایفای نقش زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی
 دبیرستان فعال در آموزش های مجازی آنلاین
 دبیرستان فعال در تدریس مجازی
 دبیرستان فعال در کلینیک آموزشی
 دبیرستان فعال در کانال های درسی 
دبیرستان فعال در جشنواره سواد آبی
انتهای پیام/.