اخبار باشگاه المپیاد کوشا
جلسه توجیهی دوره آمادگی Q3 باشگاه OlyFest
جلسه توجیهی پیش دوره مرحله Q3 کلاسهای آمادگی المپیاد روز پنجشنبه دهم آبان ماه توسط باشگاه OlyFest با حضور مدیریت و مدرسان دوره در محل دبیرستان کوشا برگزار شد. 

کانال اطلاع رسانی باشگاه
کانال اطلاع رسانی باشگاه المپیاد مدارس کوشا یه آدرس OlyFest@ راه اندازی شد. 

شروع مرحله Q3 کلاسهای آمادگی المپیاد جامع علوم (متوسطه اول)
مرحله Q3 کلاسهای آمادگی المپیاد علوم دوره اول متوسطه از هفته دوم آبانماه در دبیرستان کوشا آغاز خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر به معاونت آموزش دبیرستان مراجعه و یا از طریق سامانه مدبر با خانم مرآتی، معاونت آموزشی مکاتبه نمایید.

شروع مرحله Q3 کلاسهای آمادگی المپیاد ریاضی
مرحله Q3 کلاسهای آمادگی المپیاد ریاضی دوره اول متوسطه از هفته دوم آبانماه در دبیرستان کوشا آغاز خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر به معاونت آموزش دبیرستان مراجعه و یا از طریق سامانه مدبر با خانم مرآتی، معاونت آموزشی مکاتبه نمایید.
 
  اطلاعیه های مهم
 
  سایتهای مفید
 
نقشه سایت