بوفه الکترونیک

با استفاده از بوفه الکترونیک والدین و دانش آموزان می توانند با افزایش اعتبار از طریق اینترنت و یا پایانه های داخل مدرسه٬ بدون نیاز به همراه داشتن پول نقد با استفاده از کارت هوشمند دانش آموزی خود از بوفه مدرسه خرید کنند. این کارت دانش آموزی علاوه بر استفاده در محیط دبیرستان (حضور و غیاب، بوفه الکترونیک٬ کتابخانه و ...) قابلیت استفاده به عنوان کارت بانکی دانش آموزان را در شبکه شتاب، دستگاه های خود پرداز و پایانه های فروشگاهی را نیز دارا میباشد.
 
نقشه سایت