تماس با ما

 
نشانی: استان خراسان رضوی - نیشابور - خیابان عطار بین عطار ۵ و ۷  ( ساختمان سابق آموزش جهاد دانشگاهی) کد پستی: 9313766549
 
تلفن:   ۴۳۳۳۲۵۵۵-۰۵۱      دورنگار:  ۴۳۳۳۳۰۷۵-۰۵۱
 
پست الکترونیک:   info [at] koosha.sch.ir          مرکز فناوری مدارس کوشا:  ict [at] koosha.sch.ir
                                                                                                                                       
 
ارتباط با مدیران دپارتمان ها:
 
دپارتمان زبان و ادبیات فارسی    koosha.sch.ir [at]  dpl
دپارتمان زبانهای خارجی    koosha.sch.ir [at] dfl
 دپارتمان علوم پایه    koosha.sch.ir [at] ds
دپارتمان تربیت بدنی   koosha.sch.ir [at] dps
 دپارتمان معارف اسلامی    koosha.sch.ir [at] dis
دپارتمان علوم اجتماعی  koosha.sch.ir [at] dss
 
                                              
مدارس کوشا در شبکه های اجتماعی
@KooshaEdu
 
 
 
نقشه سایت