معاونت فناوری

 
خانم اکرم عجمی اول 
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 

       سوابق آموزشی:
         سوابق اجرایی:

 
ارتباط با معاونت:
تلفن تماس: ۴۳۳۳۳۰۷۵-۰۵۱
پست الکترونیک: ajami [at] koosha.sch.ir
 
نقشه سایت