معاونت آموزشی

 
خانم راحله زیرجانی 
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 

       سوابق آموزشی:
 



        سوابق اجرایی:

 




ارتباط با معاونت:
تلفن تماس: ۴۳۳۳۲۵۵۵-۰۵۱
پست الکترونیک: zirjani [at] koosha.sch.ir
 
نقشه سایت