معاونت آموزشی

 
خانم راحله زیرجانی 
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 

       سوابق آموزشی:
         سوابق اجرایی:

 
ارتباط با معاونت:
تلفن تماس: ۴۳۳۳۲۵۵۵-۰۵۱
پست الکترونیک: zirjani [at] koosha.sch.ir
 
نقشه سایت