معاونت فناوری

 
خانم فائزه صادقی 
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 

       سوابق آموزشی:
         سوابق اجرایی:

 
ارتباط با معاونت:
تلفن تماس: ۴۳۳۳۲۵۵۵-۰۵۱
پست الکترونیک: sadeghi [at] koosha.sch.ir
 
نقشه سایت