نمازخانه و کتابخانه

 

۱- نمازخانه
محیطی پر از خاطره ، خاطره ی نمازهای ظهر، کلاسهای قرآن ، مراسمهای مذهبی و ...
 
۲- کتابخانه
 
 
نقشه سایت